Tibetan Mastiff Kennel Poland

Nam Kha w Świecie

Mastify tybetańskie z Nam Kha wyjechały do:

Polski – 35

Czech – 5

Norwegii – 3

Wielkiej Brytanii – 2

Rosji – 2

Węgier – 1

Niemiec – 1

USA – 1

na Słowację – 1